Skiltsøyler/Pyloner

Pylon er opprinnelig betegnelsen på et monumentalt inngangsparti til et gammelegyptisk tempel.

En skiltsøyle er en smart og elegant skiltløsning når man ønsker å profilere flere leietakere i et bygg, eller hvis innkjørselen ligger litt unna selve bygget. En skiltsøyle er også svært effektiv som informasjonstavle.